Logo

Beliebt

interessant

Sinds de invoering van de Wet verbetering poortwachter wordt bij dreigend langdurig verzuim een probleemanalyse opgesteld. Doel hiervan is het optimaliseren van de reïntegratie, door alle... Communicatie-, Organisatie- en Onderzoeksprobleem.